کاریکاتور: بالا بالا و دور

Pelosi نشان می دهد از 3 تریلیون دموکراتیک لیست کمک های اولیه طرح.

نقد و بررسی-مجله سرمقاله کاریکاتوریست مایکل رامیرز دو بار برنده جایزه پولیتزر و سه بار برنده از سیگما دلتا چی جایزه.