وکیل رفع سوء اثر چک

 صادرکننده ارزیابی بایستی در مورخ معین شده در محاسبه , به عبارتی مبلغ نقدی را در بانک داشته باشد , مراحل وصول چک برگشتی ، در غیر این صورت مسئولیت کیفری و دولتی را به عهده خواهد داشت . مثلا , در شرایطی که نظارت برای روز آن گاه صادر شده باشد چون امید‌بخش است …

ادامه مطلبوکیل رفع سوء اثر چک