چک ولو |چک ولو چیست؟

پس از انتخاب اسلیو مناسب ، چک ولو این شیر می تواند با انواع مایعات کار کند. شیر یکطرفه های بالارفتنی برای قرارگیری در سیستم پایپینگ افقی مناسب بوده و همچنین در سیستمهای پایپینگ عمودی که مسیر جریان از پائین به بالا می باشد نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال نباید در قسمت خروجی کمپرسورهای رفت و برگشتی از این نوع شیر یکطرفه ها استفاده نمود چون ضربات متعدد بر روی مجرابند می تواند موجب از بین رفتن نگهدارنده فنر شده و نهایتاً باعث تمرکز زیادی بر روی فنر گردد

و آنرا از بین ببرد. این شیرها بصورت افقی در خطوط قرار می گیرند همچنین در مکانهایی که حرکت سیال رو به بالا باشد بصورت عمودی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.هنگامیکه جریان سیال به سمت جلو برقرار می گردد، مجرابند بالا کشیده شده و در مسیر جریان سیال بصورت شناور باقی می ماند و در این حالت حداقل مقاومت در مقابل عبور سیال توسط مجرابند بوجود می آید.

هنگامیکه جریان سیال کاهش می یابد و یا سیال می خواهد که در جهت مخالف جریان وارد خطوط گردد ، مجرابند به حالت عمود برگشته و مسیر عبور سیال را می بندد.مرکز ثقل مجرابند در این شیر یکطرفه ها به محور گردش مجرابند بسیار نزدیک بوده و مجرابند می تواند خیلی سریع باز یا بسته شده بدون اینکه به بدنه یا مجرابند و نشیمنگاه صدمه ای وارد گردد.

 

این نوع از شیرها به عنوان شیرهای یکطرفه پروانهای، Folding Disc Check Valves، Double-disc or Split disc Check valve نیز شناخته میشوند. • از شیرهای یکطرفه زمانی استفاده میشود که چندین نوع گاز یا سیال در یک جریان با هم ترکیب شوند.

خط تخلیه تجهیزات دوار مانند پمپها و کمپرسورها جهت جلوگیری از جریان برگشتی همواره مجهز به شیرهای یکطرفه میشود. معمولا شیر یک طرفه پیستونی در پمپ ها یا تجهیزات مشابه برای جلوگیری از بازگشت سیال در خط استفاده می شود. همچنین بدلیل سادگی تجهیزات تشکیل دهنده ، دارای تعمیرات به نسبت ساده تری در مقایسه با سایر شیر یکطرفه ها می باشند. این شیر دارای فنر پشت دیسک می باشد که در فشارهای بالا به خوبی کار می کند و وقتی به تدریج جریان سیال کم می شود،

فنر هم به تدریج به دیسک فشار می آورد و شیر را می بندد و وقتی فشار به صفر برسد شیر کاملا بسته شده است. مجرابند این شیر یکطرفه ها در واقع دو تکه شده و از طرف مرکز شان لولا گردیده اند . این هندویل در واقع موجب می گردد که از چک استاپ چک ولو به عنوان یک شیر عادی نیز استفاده شود که مانع جریان برگشتی نیز می شود .

اما نباید فراموش کنیم که کاربرد این شیر ها فقط به سیستمهای لولهکشی محدود نمیشود و میتوان آن را در حوزههای مختلف صنعتی و غیرصنعتی به کار برد. شیر یکطرفه های دیسکی را در مواردیکه جریان ضربه ای (پالسی) سنگینی در خطوط وجود داشته باشد نباید مورد استفاده قرار داد. ضربه قوچی در اثر یک فشار موجی (Surge Pressure) خیلی بزرگ در هنگامیکه این شیرها بسته می شوند بوجود می آید.

این شیرها دارای درپوشی توپی یا لولایی هستند که با حرکت سیال جابجا شده و باعث برقراری جریان میشوند. شیر یکطرفه دریچه ای عمولا دارای يك قطعه مسدود کننده صفحه ای هستند كه به لولايی خارج از صفحه نشمينگاه متصل است و با حركت آونگی خود مسيرعبور سيال را باز يا مسدود می كند. بال چک ولو بررسی توپ دارای یک توپ کروی است که در داخل بدن قرار دارد و می تواند عبور مایعات را فقط در جهت مورد نظر باز و بسته کند.

 

این فرآیند چک ولو باعث باز شدن مسیر عبور جریان شده و در مقابل برای بسته شدن آن ، بندآور بدلیل نیروی جریان برگشتی و وزن ناشی از خود بر روی نشیمنگاه قرار گرفته که جریان را مسدود با اعمال نیرو می کند. در مواردیکه نشتی صفر از این شیر مدنظر باشد باید یک نشیمنگاه نرم نیز به مجموعه اضافه گردد. در یک فاصله زمانی کوتاه در طی این مسیر توسط مجرابند که می خواهد مسیر را ببندد این امکان وجود دارد که سرعت برگشت سیال در این حالت کمی افزایش یابد هنگامی که مجرابند در چنین وضعیتی قرار بگیرد ضربه قوچی بوجود خواهد آمد.

این مجرابند بر روی نشیمنگاه بوسیله یک فنر پیچشی در یک قلاب قرار داده شده اند . در شرایطی که جریان کافی نباشد شیربرگشتی کاملا باز نمیشود؛ در نتیجه دیسک نمیتواند بطور کامل بچرخد و باعث تغییر عملکرد میشود. نحوه عملکرد آن ها بر اساس اصل جاذبه است به این صورت که هنگامی جریان در زیر سیت (seat) ایجاد می شود کره را از جدا سیت (seat) می کند وسیال از اطراف توپ عبور می کند و در صورت توقف یا برگشت جریان، کره یا پیستون به دلیل نیروی جاذبه موجود به پایین می آید، به سیت (seat) می چسبد و باعث آب بندی و جلوگیری از بازگشت جریان می شود.