خرید کمیک بوک

در جشن روستاها و عشایر عاشق کتاب ، 10 روستا به عنوان خرید کمیک بوک روستاهای دوستدار کتاب ، 15 روستا به عنوان دهکده های شایسته و یک روستا برای دنباله و جوایز حداکثر پانصد میلیون انتخاب می شود. به هر یک از روستائیان دوستدار کتاب ریال اهدا خرید کمیک بوک می شود.

لازم به ذکر است که روستاهای طبقه بندی شده خرید کمیک بوک در استان مازندران در این مرحله به شرح زیر است:
1- شهرک بهشهر ، روستای بیشه بانه
2- شهرک میاندورود ، روستای اسرم
3- شهرک نوشهر ، روستای کهن سرا
4- شهرک نوشهر ، روستای علی آباد عسکرخان
5- شهر ساری ، دهکده ارابسکای ​​محلات
6- شهرک تنکابن ، دهکده لازربان
town- شهر کلاردشت ، روستای پسنبور
8- شهر نیاکا ، روستای اومال
9- شهر گائم شهر ، روستای کلاگر

هومن بخشی برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب و پروژه های حمایتی را به نفع عموم مردم دانست خرید کمیک بوک و گفت: برندگان اصلی کتاب های پشتیبانی و نمایشگاه های مجازی کتاب افرادی هستند که دسترسی به کتاب های تخفیف دار بهتر و بیشتر می شوند.
برندگان اصلی نمایشگاه مجازی و طرح های فصلی مردم هستند
هومن بخشی ، مدیر داخلی کتابفروشی دید آور ، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایران (دانلود پی دی اف کتاب) در مورد اجرای طرح یک ماهه زمستان کتاب در نمایشگاه کتاب مجازی تهران گفت: اجرای کتاب زمستانی طرح خرید کمیک بوک تخفیف 25 درصدی و برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی در تهران به نفع عموم مردم بود. نمایشگاه مجازی تجربه قابل توجهی برای ناشران بود و بیشتر ناشران از حضور در نمایشگاه به دلیل سهولت خرید کتاب در مقایسه با خرید کمیک بوک نمایشگاه فیزیکی و البته تأمین نقدینگی ، خصوصاً با توجه به خسارت اقتصادی ناشی از فوران تاج ، خوشحال بودند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب مجازی به زنجیره تأمین آسیبی نرساند خرید کمیک بوک، افزود: با توجه به اینکه دو پروژه کتاب پاییز کتابناک و تابستان قبل از نمایشگاه مجازی برگزار شده است ، به نظر نمی رسد که این نمایشگاه به فروشندگان لطمه ای نزده باشد. برندگان خرید کمیک بوک در پروژه های حمایت مالی و نمایشگاه کتاب مجازی افرادی هستند که با تخفیف بهتر و بیشتر به کتاب دسترسی می یابند.

باکشی با اشاره به زمان نگهداری کتاب زمستانی گفت: “یک هفته زمان نگهداری کتاب زمستانی بود و همچنین 25٪ تخفیف در خرید طرح کتاب زمستانی برای فروشندگان کتاب و عموم مردم در نظر گرفته شده بود. البته یکی از نکات قابل توجه فاصله نمایشگاه مجازی خرید کمیک بوک با طرح کتاب زمستانی است ، زیرا به نظر می رسد مخاطبان حرفه ای طاقچه کتاب بیشتر خریدهای خود را از نمایشگاه کتاب مجازی تأمین کرده اند ، اما خرید کمیک بوک به طور کلی مطلوب است 25٪ تخفیف تعیین کنید و یک هفته برنامه داشته باشید.