خرید کتاب صوتی

مسعود آدیمی مدیر عامل چاپخانه تعاونی استان مرکزی با اشاره به وضعیت صاحبان چاپ در آن استان توضیح داد: وضعیت انتشار کتاب در استان خوب نیست و به عنوان مثال خرید کتاب صوتی من که مجوز چاپ دارم نمی توانم از ابتدای سال 1399 تاکنون حتی یک کتاب چاپ نکرده ام. چون از بازار موجود مطمئن نبودم.

وی افزود: البته كل ایران درگیر مشكلات اقتصادی كوچك و بزرگ خرید کتاب صوتی است و فعالیت های چاپی به میزان 30 هزار تن به هیچ وجه سودآور نیست. از آنجا که مواد مصرفی مورد نیاز ما وارد می شود ، افزایش هزینه های کاغذ ، جوهر و سایر نیازها آسیب جدی به کار ما وارد کرده است.

آدیمی با اشاره به افزایش قیمت جوهر در روزهای اخیر گفت: سال گذشته 64000 تن هر کیلوگرم جوهر خریداری کردیم اما دیروز مجبور شدیم 168000 تن کیلوگرم با مدت زمان پرداخت 15 روز خرید کتاب صوتی خریداری کنیم. با این قیمت بالا چگونه می توانم به عنوان تهیه کننده کار کنم؟

وی تأکید کرد: بسیاری از ناشران استان به دلیل این مشکلات علاقه ای به چاپ کتاب خرید کتاب صوتی ندارند و فقط به کتابهایی مراجعه می کنند که می دانند در بازار است. یا کتاب را با مشارکت نویسنده منتشر کنید.

آدیمی همچنین درباره فعالیت های سنتی نشر استان مرکزی توضیح داد: بیشتر چاپخانه های استان هنوز به خرید کتاب صوتی روش سنتی کار می کنند ، وارد حوزه چاپ دیجیتال نشده اند و به میزان محدودی ، برخی از افراد در زمینه رسونوگرافی فعالیت می کنند ؛ اما آنها به طور حرفه ای در این بخش کار نمی کنند.

به گفته وی ، اگرچه چاپ دیجیتال می تواند کمک بزرگی به ناشران خرید کتاب صوتی در انتشار کتاب های کوچک کند ، اما آنها تمایلی به این کار ندارند. این بدان دلیل است که بسیاری از چاپخانه داران در بحران کالا ترجیح می دهند کار روزمره خود را ادامه دهند و به توسعه فکر نمی کنند.

ادیمی گفت: “من حتی می دانم که یک چاپخانه بزرگ خرید کتاب صوتی و معتبر در حومه شهر که کار بسیار خوبی انجام داد ، در دوره تاج اجباری مجبور به تعطیلی شد و در چاپخانه کسی به جز نگهبان امنیتی وجود ندارد.” امیدوارم خرید کتاب صوتی این شرایط دشوار به زودی پایان یابد و تجارت فعالان این صنف رونق بگیرد.