بهترین کتاب های آشپزی دنیا

با اشاره به دانلود کتاب آشپزی خارجی جواهرات افزود: این نویسنده كتاب های فارسی را به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه بهترین کتاب های آشپزی دنیا می كند ، گرچه تعدادی كتاب در زمینه محتوا ترجمه كرده است ، اما بیشتر ترجمه های او مربوط به هموطنان عرب آنها ، فرهنگ عربی عرب است کشورها ، و کتاب مطالعات خوزستان توسط مصطفی انصاری دومین اثر در تاریخ خوزستان است.

این پژوهشگر ادبیات فولکلور ادامه داد: از دیگر آثار جواهر کلام “منتخب آثار نجیب محفوظ” است که بهترین کتاب های آشپزی دنیا نگاهی به شعر و شاعران عربی دارد. اثر دیگر یک کتاب سفر ارزشمند است که شرح حال مردم ساکن در هورالعظیم را نشان می دهد ، بخشی از کتاب مربوط به عراق و قرن دوم قرن بیستم در سال 1350. در این کتاب ، آینه های دشت آزادگان به عنوان : مدیف ، نحوه امرار معاش کتاب آموزش هک ، سفر به بصره ، ارتباط با قبایل همسایه با زیبایی و دقت به ارمغان آورد و نویسنده توانست جغرافیای منطقه را به بهترین شکل نشان دهد.

رئیس اداره فرهنگ اداره اصلی فرهنگ و جهت گیری اسلامی گلستان گفت: در طرح بهترین کتاب های آشپزی دنیا کتاب زمستانی امسال 15 کتابفروشی در استان گلستان از دوستداران فرهنگ کتابخوانی استقبال می کنند.
ثبت نام 15 کتابفروشی گلستان در طرح کتاب زمستانی
فرشته النبی ، رئیس اداره فرهنگ اداره کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی در گلستان بهترین کتاب های آشپزی دنیا، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری کتاب (ایبنا) در گلستان گفت: 15 کتابفروشی در استان های گرگان ، گنبدکاووس و کردکوی گلستان در پروژه 99 کتاب زمستانی حضور فعال خواهند داشت.

وی ضمن دعوت از همه دوستداران فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای شرکت در طرح زمستانی کتاب در آستانه نوروز باستان ، گفت: سقف خرید هر خریدار در طرح 99 کتاب زمستانی 200 هزار تن به عنوان طرح پاییز است. و خریداران می توانند 25 درصد یارانه خرید کتاب را به نفع این طرح بگیرند.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و جهت گیری اسلامی در گلستان کتابراه به کتابفروشی های بهترین کتاب های آشپزی دنیا این پروژه گفت: دانش آموز ، سرو ، فرهنگ جدید ، علم و فناوری ، شهر کتاب ، خانه کتاب ، زمین کتاب ، جنگل ، زمین کتاب و بانک کتاب جلالی ، شعب یک و سه ، نام کتابفروشی های شرکت کننده در شهر گرگان هستند.

النبی افزود: کتابفروشی های شهر کتاب ، حافظ ، سلام در گنبدکاووس و اوستا بهترین کتاب های آشپزی دنیادر کردکوی نیز در این دوره از پروژه فعال هستند.

وی گفت: كتابهای عمومی بهترین کتاب های آشپزی دنیا، دانشگاهی و كودكان و جوانان در طراحی گنجانده شده است ، اما كتابهای درسی ، وسایل كمك آموزشی ، جبران ، بدون شماره شابك ، با شابك نادرست و كتابهایی كه در پایگاه داده كتاب و ادبیات ایران ثبت نشده اند در طراحی گنجانده نشده است. ”

رئیس اداره فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر اینکه کتابناک بهترین کتاب های آشپزی دنیا پیشنهاد تخفیف در این طرح فقط شامل کتاب های چاپی است و سایر کالاهای فرهنگی ارائه شده در کتابفروشی را شامل نمی شود ، گفت: کتابفروشی های شرکت کننده در این طرح باید یارانه ویژه را تا پایان یارانه پر کنید. به مشتریان تخفیف دهید.

النبی همچنین با تأکید بر اینکه کلیه کتابفروشی ها باید از دستورالعمل های وزارت بهداشت در زمان بهترین کتاب های آشپزی دنیا تاجگذاری پیروی کنند ، گفت: مدیریت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی در طول پروژه به عهده اتحادیه ها است. ثبت اطلاعات مربوطه در صفحه پاییز امکان پذیر است.

یادآوری می شود که طرح زمستانی کتاب از 30 مارس آغاز می شود و یک هفته تا شانزدهم بهترین کتاب های آشپزی دنیا این ماه ادامه دارد.